Materialul nostru

Materialul RHEINZINK

RHEINZINK este numele de marcă pentru titan-zinc, produs conform DIN EN 988.  Zincul electrolitic rafinat cu un grad de 99,995% puritate conform DIN EN 1179 serveşte ca bază pentru aliaj, care include, de asemenea, cantităţi mici precise de cupru şi titan. Compoziția aliajului este unul din factorii care determină proprietățile tehnologice ale materialului precum şi culoarea patinei RHEINZINK.  

Într-un singur proces de prelucrare continuu, materia primă este topită, turnată și laminată și apoi înfășurată în role, materialul obținut fiind uniform și fără defecte. Rolele de tablă obținute servesc mai departe ca semifabricat universal pentru valorosul sistem RHEINZINK de evacuare a apei pluviale de pe acoperișuri și pentru producția de piese finite pentru învelitori, placări de fațade și alte profile de construcție necesare.

RHEINZINK este disponibil în trei linii diferite de produse: RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-artCOLOR și RHEINZINK-prePATINA.

Liniile de produse

Proprietățile materialului

 • Densitate (greutate specifică): 7,2g/cm3
 • Punct de topire 418°C
 • Limita de recristalizare: > 300 °C
 • Coeficientul de dilatare pe direcție longitudinală față de sensul de laminare: 2,2 mm/m x 100K 
 • Coeficientul de dilatare pe direcție transversală față de sensul de laminare: 1,7 mm/m x 100K 
 • Modul de elasticitate  ≥ 80,0000 N/mm²
 • Non magnetic
 • Non combustibil

 

Pentru informaţii suplimentare despre proprietățile tehnologice ale acestui material, vă rugăm să consultaţi Catalogul de criterii "QUALITY ZINC".

Marcajul produselor

Standardele europene prevăd ca produsele să fie marcate de către producător. Autenticitatea produsele noastre RHEINZINK se poate identifica după cum urmează:

 • RHEINZINK foi şi role: o ştampilă colorată aplicată continuu pe partea inferioară a metalului. 
 • Jgheaburi şi burlane: ştampila ştanţată.
 • Accesorii pentru jgheaburi și burlane: ştampila ştanţată. 
 • Paleți care conţin produse finite: autocolante aplicate pe ambalaj, inclusiv detalii.

 

Ștampila ştanţată cu emblema RHEINZINK indicată pe elementele sistemului nostru de jgheaburi și burlane este un semn important al calităţii. Acest sistem include aproape 500 de piese diferite, care toate se potrivesc impecabil la dimensiuni, garantând astfel îmbinări perfecte. 

Calitate

 • QUALITY ZINC
 • DIN ISO 9001:2008 certificat
 • DIN ISO 14001:2004 certficat
 • DIN EN 16001 certificat

 

Calitatea remarcabilă a produselor RHEINZINK în termeni de materiale şi de procese de fabricaţie se datorează anilor de experienţă combinată cu dorinţa constantă de a inova. Un permanent standard de calitate este asigurat de către banda de turnare şi laminare patentată prin monitorizarea continuă a fiecărei etape de producţie, prin analiza tuturor proprietăţilor mecanice şi tehnologice enumerate mai sus, precum şi a toleranţelor dimensionale ale materialului.


Toate produsele RHEINZINK sunt certificate conform DIN EN ISO 9001:2008 și sunt prezentate în mod voluntar pentru inspecția de către TÜV Rheinland pentru conformitate cu cerinţele stricte impuse de criteriile catalogului QUALITY ZINC. Această societate recunoscută de certificare germană a dezvoltat propriul standard pentru calitatea zincului ca material de construcţie. Un catalog de criterii de calitate listează toate datele caracteristice pentru materiale şi toleranţele admise pentru calitatea produselor semifabricate (role şi foi).

Monitorizarea se efectuează inopinant la fabrică la fiecare două luni de către un inspector de la TÜV Rheinland. Inspecţia se concentrează pe caracteristici de calitate dincolo de cerinţele standard,  de exemplu, deviaţia în grosime permisă de numai ± 0.020 mm, toleranțe la lungime/lăţime de +2.0/ -0 mm și limita de rezistență (Rp 0.2). 

Impactul asupra mediului a fost documentat în concordanță cu ISO 14001:2004, Enviromental Management System, testat și certificat de TÜV Rheinland. Finalmente, impactul de mediu este verificat de asemenea, și prin sistemul nostru de management al energiei în concordanță cu DIN EN 16001. Suntem complet angajați pentru salvarea energiei și a resurselor, minimizând efectele produselor noastre asupra mediului natural. 

 

 

Declarația de produs

Declarația CE de conformitate/ Marca CE

Produsele fabricate de RHEINZINK, armonizate cu standarde ce respectă întotdeauna cerințele regulamentelor produselor de construcție, sunt conforme cu marcajul CE al materialelor utilizate în construcții.

Noi furnizăm automat clienților o declarație de performanță și marcajul CE la livrarea produselor relevante. Acestea fac parte din documentația de transport. În cazul în care sunteți interesați de primirea electronică a acestei documentații, vă rugam să ne contactați.  

Dorim să menționăm că pentru sistemul nostru de jgheaburi și burlane (produs conform DIN EN 612), marcajul CE nu se aplică, pentru că acest standard nu este în conformitate cu Regulamentul pentru produsele de construcții. Astfel, documentele corespunzătoare din Declarația de performanță nu pot fi furnizate pentru aceste produse. Acest fapt nu are nici o influență asupra calității produselor. Toate produsele fabricate de noi satisfac standardele produselor relevante. În plus, produsele noastre semifabricate reprezintă un subiect al stringentului standard QUALITY ZINC, monitorizat de TÜV Rheinland.

Regulamentul REACH EC/1907/2006

În Europa, toate substanţele fabricate într-un volum > 1 t / an trebuie să fie înregistrate în conformitate cu Regulamentul REACH EC/1907/2006. În plus, art. 33 din regulament prevede că producătorii de produse care conţin substanţe aşa-numite de îngrijorare deosebită (SVHC), astfel cum sunt definite de art. 57 sq. / Anexa XIV a regulamentului într-o concentraţie > 0,1% sunt obligați să notifice clienţii și în consecinţă să le furnizeze informaţii cu privire la utilizarea în siguranţă a acestor produse.

Pentru produsele RHEINZINK, aceasta înseamnă:

 • Produsele RHEINZINK nu sunt supuse obligaţiei de înregistrare în temeiul prezentului regulament, deoarece acestea nu sunt substanţe, ci produse.
 • Furnizorii noștri de materii prime au deja preînregistrate substanţele lor ce intră sub incidenţa Regulamentului REACH şi sunt înregistrate până la termenul limită de valabilitate.
 • Deoarece produsele RHEINZINK nu conţin SVHC în concentraţii > 0,1%, acestea nu trebuie să fie înregistrate.

Declaraţia noastră REACH pot fi găsită la secțiunea Downloads.

Declarația de Mediu pentru Produs în conformitate cu ISO 14025 Tip III și EN 15804

Certificarea clădirilor în conformitate cu criteriile de durabilitate devine din ce în ce mai importantă. Date despre produsele specifice verificate sau bazele de date generale sunt folosite de sisteme de certificare diferite, cum ar fi DGNB, LEED sau BREEAM pentru a evalua performanţa de mediu. În acest context, RHEINZINK se bazează pe transparenţă şi date reale și ca urmare deține Declarația de Mediu pentru Produs în concordanță cu standardul ISO 14025 Tip III și EN 15804 pentru liniile de produse RHEINZINK-CLASSIC și RHEINZINK-prePATINA.

Aflaţi mai multe despre caracteristicile ecologice ale RHEINZINK

Download
Marcat pentru download. Previzualizare? Click pe titlu media cerere suplimentară prin poștă Mărime Tip Limbă Modficare
Selectaţi tot Selectaţi tot
  
REACH- statement for products and their chemical components
161 KB PDF English 03.12.19
  
ISO 50001:2011 semi-finished and finished products from RHEINZINK
376 KB PDF English 29.01.18
  
QUALITY ZINC Certificate
1 MB PDF English 08.06.16
  
Certificate of quality installers
1 MB PDF English 10.05.12


RHEINZINK worldwide

Ne puteți contacta la:
 
telefon: 0040 268 546550
fax: 0040 268 546551