Declaraţii de produs şi Certificate

IBU Declaraţia de Mediu pentru Produs (EPD) în conformitate cu ISO 14025 Tip III şi EN 15804

La sfârșitul anilor ’90, materialul nostru RHEINZINK era deja declarat ca fiind material de construcție ecologic în conformitate cu ISO 14025 Tip III (Declarație de Mediu pentru Produs - EDP)  în concordanță cu evaluarea cuprinzătoare a întregului său ciclu de viaţă făcută de către IBU (Institutul de Construcții și de Mediu). Din ianuarie 2013, suntem printre primii producători de metale care dețin declarația EDP în conformitate cu noul standard EN 15804 (Durabilitatea lucrărilor în construcții – Declarația de Mediu pentru Produs – Reguli de bază pentru categoriile produselor de construcții), pentru liniile de produse RHEINZINK-CLASSIC și RHEINZINK-prePATINA.

Declaraţia EDP în conformitate cu ISO 14025 Tip III şi EN 15804 prevede reglementări fundamentale în evaluarea mediului înconjurător a unei clădiri, de ex. pentru generarea unei evaluări a ciclului de viaţă în cadru sistemului german de certificare DGNB.

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

 

 

Certificat de Mediu BRE Global

Rolele și foile de tablă RHEINZINK sunt certificate de BRE Global (British Research Establishment Ltd.) ca fiind adecvate și prietenoase cu mediul de construcții. Ca și evaluarea EDP, această certificare este bazată pe analizarea ciclului de viață al materialului. Impactul asupra mediului înconjurător este transformat în "puncte eco" pe tona de material. Amprenta anuală asupra mediului a unui cetățean al Europei de Vest este egală cu 100 de puncte.

Estimarea globală este raportată pe baza diferitelor elemente de construcție, spre ex. toate materialele necesare unei suprafețe de 1 m2 de învelitoare sau fațadă sunt incluse. Transportul, păstrarea, durata de viață și amortizarea sunt luate în considerare la calcularea impactului asupra mediului după o perioadă de studiu de 60 de ani ("cradle to grave"). Rezultatul este exprimat în puncte eco pe m2 și transformate într-o scară ușor de interpretat de la A+ la E.

Sistemele fălțuite de fațade și învelitorile RHEINZINK au fost răsplătite cu rating A. Acest rating, precum și celelalte evaluări acordate învelitorilor și fațadelor RHEINZINK pot fi găsite fără cost, în baza de date online www.greenbooklive.com. Accesați Search all GBL și introduceți la Company Name: RHEINZINK.

Certificat C2C Cradle to Cradle

În martie 2009, în conformitate cu criteriile impuse, RHEINZINK a primit certificarea "Cradle to Cradle". "Cradle la Cradle" se bazează pe filozofia potrivit căreia toate materialele pot fi reciclate într-un produs nou, fără pierderi de calitate, inclusiv materiile reziduale, ţinând astfel seama de întregul ciclu de viaţă de la generarea materialului până la reutilizarea sa. "Cradle la Cradle" diferă de reciclare prin faptul că un material care îşi păstrează valoarea sa iniţială, poate fi refolosit ca un nou element de valoare cel puţin egală (upcycling), şi nu ca un produs inferior (downcycling) sau chiar mai rău, ca un produs potrivit numai pentru depozitele de deşeuri.

Această dorință pentru un ciclu tehnic şi biologic evită formarea deşeurilor şi poluarea mediului. În plus, există cerinţa ca un material să nu elibereze substanţe toxice în timpul utilizării, demolării şi reciclarii într-un produs nou.

Certificarea "Cradle to Cradle" se aplică la toate produsele liniilor RHEINZINK-CLASSIC și RHEINZINK-prePATINA, destinate învelitorilor şi placărilor de faţade, inclusiv pentru sistemul complet de jgheaburi și burlane. Clasificarea este revizuită de către MBDC pe o bază anuală şi prin recategorizarea produsului. Certificarea conform criteriilor "Cradle to Cradle" confirmă exigențele impuse de RHEINZINK în procesul de producție ce stă la baza unei afaceri ecologice.

www.braungart.com

Declaraţie EDP
Marcat pentru download. Previzualizare? Click pe titlu media cerere suplimentară prin poștă Mărime Tip Limbă Modficare
Selectaţi tot Selectaţi tot
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
Certificat C2C
Marcat pentru download. Previzualizare? Click pe titlu media cerere suplimentară prin poștă Mărime Tip Limbă Modficare
Selectaţi tot Selectaţi tot
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Managementul apelor pluviale

Aflaţi mai multe despre infiltrarea sau utilizarea apei de ploaie de pe acoperişurile din zinc.

Mai mult

Protecţia la radiaţii electromagnetice

Este dovedit - RHEINZINK ecranează peste 99% din radiaţia electromagnetică.

Mai mult

RHEINZINK worldwide

Ne puteți contacta la:
 
telefon: 0040 268 546550
fax: 0040 268 546551